SwedishEnglishDanishGermanDutch

Infoblad december – 2019

Infoblad december – 2019 Information från styrelsemötet den 10 september 2019. Styrelse kan meddela att det ännu saknas några medlemsbetalningar. Åtgärder för att driva in dessa pågår. Bjärekraft kommer att betala ut en ersättning om c:a 41 000 kr för markintrång i samband med grävning inom området. Föreningens ekonomi ser Läs mer…

Infoblad december – 2018

Infoblad december – 2018 Information från styrelsemötet den 4:e december. Ekonomin följer vår budgetprognos för 2018-19. Fortfarande 2 st årsavgifter som ej är betalda, arbetet med att få in dessa fortsätter. Under höst/vinter kommer det att ske en kontroll utav de diken som leder bort ytvattnet, detta för att undvika Läs mer…