SwedishEnglishDanishGermanDutch

Infoblad mars – 2018

Information från styrelsemötet den 23 mars 2018. Ekonomin visar tyvärr på ett minusresultat för detta år. Vändplatserna är hyvlade, vissa skall bli grusade så fort vädret tillåter. Diket vid ladan är rensat, så att avrinningen från dammen fungerar som det är tänkt. Papperskorgen vid bron över dammen är bortplockad, användes Läs mer…