SwedishEnglishDanishGermanDutch

Infoblad augusti – 2018

Infoblad augusti – 2018 Information från styrelsemötet den 21 augusti 2018. Ekonomin följer vår budgetprognos för 2018-19. Poolen stängdes den 20 augusti, detta på grund utav att nödvändiga kemikalier för att kunna hålla igång poolen tagit slut. Takbytet på kontoret börjar nu bli aktuellt, så om någon har kontakt med Läs mer…

Stämmoprotokoll 2018

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma lördagen den 21 juli 2018. § 1 Styrelsens vice ordförande Gurli Bengtsson hälsade de närvarande välkomna till årets stämma. § 2 Jörgen Rosenqvist valdes till stämmoordförande. § 3 Håkan Hansson valdes till stämmosekreterare. § 4 På frågan om kallelsen till stämman behörigen skett yrkade Lars Läs mer…