Välkommen till Skäralid

 • Samfällighetsföreningens område innefattar en centrumanläggning med pool, bastu, tennisbana, fotbollsplan, minigolf, boulebana samt träningslokal. Vidare finns det motionsspår för de som önskar, markerade som gul och röd slinga
 • I dammen finns änder och inplanterad karp. Det råder totalt fiskeförbud i dammen.
 • Föreningen äger också del i jordbruksmark som är utarrenderad.
 • Föreningen förvaltar Ljungagillet, en lada som renoverats och ställts i ordning för olika aktiviteter och sammankomster.
 • Föreningen håller här sin årliga stämma den 3:e lördagen i juli.
 • Ljungagillet kan du hyra som medlem i föreningen. Uthyrningen sköts av föreningens ladufogde, Per-Olof Winberg. Hyreskostnad och ordningsregler, framgår av anslag på föreningens anslagstavla som finns vid centrumanläggningen. Här anslås även meddelanden och övrig information som berör dig som medlem. Regler för hyra av Ljungagillet kan hittas här.
 • Efter varje styrelsemöte anslås även ett infoblad.
 • Föreningen står för enklare sammankomster när vår- och höststädning arrangeras i föreningens regi. Vid föreningens höst – och vårstädningar hälsas alla medlemmar välkomna att hjälpa till med enklare sysslor.
 • Som medlem får du inte fälla träd på föreningens mark. Du får ansöka skriftligen hos styrelsen som fattar beslut i frågan och även ombesörjer fällningen. Riktlinjer för trädfällning på föreningens mark kan du hitta här.
 • Inom hela området råder hastighetsbegränsning 20 km. Vänligen respektera detta då det finns barn i området och det förekommer en hel del vilt. Dessutom medför högre fart större slitage och därmed högre reparationskostnader på vägnätet

Medlemsbidrag

 • Som fastighetsägare är du skyldig att betala ett årligt medlemsbidrag, som beslutas av stämman, och är f.n. 2 650 SEK per halvår, eller om man väljer att betala för helår, 5 000 SEK. Helårsbetalning eller första halvårsbetalning ska vara föreningen tillhanda senast per den 30 april och andra halvårsbetalning senast per den 31 oktober. Medlemsbidraget finansierar bl.a lön till vår fastighetsskötare, drift och underhåll av pool – bastu – och övriga lokaler samt skötsel av markytor och vägar.

 

In english