SwedishEnglishDanishGermanDutch

Infoblad december – 2019

Infoblad december – 2019 Information från styrelsemötet den 10 september 2019. Styrelse kan meddela att det ännu saknas några medlemsbetalningar. Åtgärder för att driva in dessa pågår. Bjärekraft kommer att betala ut en ersättning om c:a 41 000 kr för markintrång i samband med grävning inom området. Föreningens ekonomi ser Läs mer…