Information från styrelsemötet – 2023-06-20

Dikesklippning inom vårt område ska vara klart under midsommarveckan. Någon gallring i Bäljaneån har inte påbörjats. Styrelsen kontaktar ordföranden på nytt. Ny barngunga är inköpt och monterad på lekplatsen. Två nya ytterbelysningar är inköpt och ska sättas upp på kontorshuset. Kallelsen till årsstämman är nu utskickad och finns även att Läs mer…

Kallelse till Skäralids Samfällighetsförenings ordinarie årsstämma 2023

Tid: Lördag den 15 juli, klockan 13.00 Plats: Ljungagillet Vänligen kom i tid  Medlemsavstämning sker vid ingången  VIKTIGT: I det fall inte samtliga deltagare i en fastighet närvarar skall fullmakt medtagas och uppvisas för att rösträtt skall erhållas.  Viktiga frågor till styrelsen angående ekonomi bör detta inkomma 7 dagar före stämman.  Ett Läs mer…

Information från styrelsemötet – 2023-05-30

Årets resultat blev ett rejält minusresultat, preliminärt -239000:00 Finns fortfarande några som inte har betalt in årsavgiften, skapar merarbete och kostnader alldeles i onödan Vaktmästaren har startat upp vår pool, öppnades onsdagen 31 maj. Dikesklippning beställd, sker midsommarveckan. På årsstämman vill styrelsen kortfattat redogöra vad som gjorts och vad vi Läs mer…