Information från styrelsemötet 2024-04-09

Vårt vägunderhåll är nu påbörjat och kommer fortsätta under våren. Samfälligheten kommer att ansöka om bidrag för underhållet hos Klippans kommun och Trafikverket. I dagsläget vet vi inte om vi kommer få något bidrag. Ny förfrågan har inkommit från kommunen att delta i projektet för våtmark- eller vattenvård. Då detta kan Läs mer…

VIKTIGT MEDDELANDE 

För att minska beståndet utav svartfågel, dvs kråka, kaja, skata samt duva kommer viss avskjutning att ske under vinterhalvåret.  Kommunjägare har fått uppdraget att utföra detta.  -Styrelsen 

Kallelse till Skäralids Samfällighetsförenings ordinarie årsstämma 2023

Tid: Lördag den 15 juli, klockan 13.00 Plats: Ljungagillet Vänligen kom i tid  Medlemsavstämning sker vid ingången  VIKTIGT: I det fall inte samtliga deltagare i en fastighet närvarar skall fullmakt medtagas och uppvisas för att rösträtt skall erhållas.  Viktiga frågor till styrelsen angående ekonomi bör detta inkomma 7 dagar före stämman.  Ett Läs mer…