VIKTIGT MEDDELANDE 

För att minska beståndet utav svartfågel, dvs kråka, kaja, skata samt duva kommer viss avskjutning att ske under vinterhalvåret.  Kommunjägare har fått uppdraget att utföra detta.  -Styrelsen