Stämmoprotokoll 2018

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma lördagen den 21 juli 2018. § 1 Styrelsens vice ordförande Gurli Bengtsson hälsade de närvarande välkomna till årets stämma. § 2 Jörgen Rosenqvist valdes till stämmoordförande. § 3 Håkan Hansson valdes till stämmosekreterare. § 4 På frågan om kallelsen till stämman behörigen skett yrkade Lars Läs mer…