Information från styrelsemötet – 2022-11-29

Ekonomin är ansträngd, höga energipriser är anledningen.  Styrelsen jobbar dels med att fortsätta hitta energisparåtgärder, dels med att se över de avtal vi har med el och nätleverantörer. Vatten och avloppsbytet som Klippans kommun har gjort i vårt område är i princip klart, återstår iordningsställande utav vägar och stigar. Slutbesiktning Läs mer…