• Ekonomin är ansträngd, höga energipriser är anledningen
  • Styrelsen jobbar dels med att fortsätta hitta energisparåtgärder, dels med att se över de avtal vi har med el och nätleverantörer.
  • Vatten och avloppsbytet som Klippans kommun har gjort i vårt område är i princip klart, återstår iordningsställande utav vägar och stigar. Slutbesiktning kommer att ske inom kort.
  • I förlängningen utav Vannkärrsvägen ligger nu ett stenhinder, detta för att förhindra att Anders Svenssons skog används som avfallstipp.

 

Styrelsen vill passa att önska alla en riktig 

God jul och ett gott nytt år!

 

Nästa styrelsemöte 24 januari 2023.

Styrelsen Skäralids Samfällighetsförening

Kategorier: Infoblad