Information från styrelsemötet – 2023-05-30

Årets resultat blev ett rejält minusresultat, preliminärt -239000:00 Finns fortfarande några som inte har betalt in årsavgiften, skapar merarbete och kostnader alldeles i onödan Vaktmästaren har startat upp vår pool, öppnades onsdagen 31 maj. Dikesklippning beställd, sker midsommarveckan. På årsstämman vill styrelsen kortfattat redogöra vad som gjorts och vad vi Läs mer…

Information från styrelsemötet – 2022-11-29

Ekonomin är ansträngd, höga energipriser är anledningen.  Styrelsen jobbar dels med att fortsätta hitta energisparåtgärder, dels med att se över de avtal vi har med el och nätleverantörer. Vatten och avloppsbytet som Klippans kommun har gjort i vårt område är i princip klart, återstår iordningsställande utav vägar och stigar. Slutbesiktning Läs mer…

Information från styrelsemötet – 2022-10-11

Det har uppstått en läcka i dammen som nu är provisoriskt lagad. Arbetet kommer att slutföras när tätningsmaterial är inköpt.  Styrelsen har tidigare aviserat om en höststäddag. Vår vaktmästare har meddelat att det inte finns tillräckligt med arbetsuppgifter för att genomföra denna dag. Föreningens ekonomi är mycket avhängig av kommande Läs mer…

Infoblad april – 2022

Information från styrelsemötet 2022-04-12 Vägarna inom vårt område kommer att saltas och grusas under april månad.  Ny gräsklippare är inköpt och kommer att levereras inom kort.  Med anledning av planering av inköp av solceller kommer Söderåsens Miljöförbund att besöka oss för att ge oss information om energieffektivisering och solceller.  Som Läs mer…

Infoblad februari – 2022

Information från styrelsemötet 2022-01-25 Inom området har det på vissa platser skett grävning av diken och reparation av vägar. Vår vaktmästare har meddelat att det finns behov av att ta bort en del träd vid anläggningens parkering.  Vår ordförande har tidigare fått besked från berörda myndigheter att det är ok Läs mer…