Information från styrelsemötet 2024-04-09

Vårt vägunderhåll är nu påbörjat och kommer fortsätta under våren. Samfälligheten kommer att ansöka om bidrag för underhållet hos Klippans kommun och Trafikverket. I dagsläget vet vi inte om vi kommer få något bidrag. Ny förfrågan har inkommit från kommunen att delta i projektet för våtmark- eller vattenvård. Då detta kan Läs mer…

Information från styrelsemötet – 2023-05-30

Årets resultat blev ett rejält minusresultat, preliminärt -239000:00 Finns fortfarande några som inte har betalt in årsavgiften, skapar merarbete och kostnader alldeles i onödan Vaktmästaren har startat upp vår pool, öppnades onsdagen 31 maj. Dikesklippning beställd, sker midsommarveckan. På årsstämman vill styrelsen kortfattat redogöra vad som gjorts och vad vi Läs mer…

Information från styrelsemötet – 2022-11-29

Ekonomin är ansträngd, höga energipriser är anledningen.  Styrelsen jobbar dels med att fortsätta hitta energisparåtgärder, dels med att se över de avtal vi har med el och nätleverantörer. Vatten och avloppsbytet som Klippans kommun har gjort i vårt område är i princip klart, återstår iordningsställande utav vägar och stigar. Slutbesiktning Läs mer…