• Vårt vägunderhåll är nu påbörjat och kommer fortsätta under våren. Samfälligheten kommer att ansöka om bidrag för underhållet hos Klippans kommun och Trafikverket. I dagsläget vet vi inte om vi kommer få något bidrag.
  • Ny förfrågan har inkommit från kommunen att delta i projektet för våtmark- eller vattenvård. Då detta kan komma att belasta oss med kostnader har styrelsen beslutat att vi inte ska delta. 
  • Det beslutades att markstenen inom poolområdet ska tvättas. 
  • Rörbytet i poolhuset ska påbörjas i mitten av april

Styrelsen Skäralids Samfällighetsförening

Kategorier: Infoblad