Information från styrelsemötet 2024-06-03

Föreningen har nu fått beviljat bidrag från Klippans kommun angående förbättring av våra vägar inom området. Styrelsen kommer även att undersöka möjligheten att ansöka om bidrag hos Trafikverket. Grävningsarbetet på Rönnbärsbacken är nu klart. Problemet med vattenavrinning verkar vara åtgärdat. Det är snart tid för dikesklippning inom vårt område. Markstenarna Läs mer…

Information från styrelsemötet – 2023-05-30

Årets resultat blev ett rejält minusresultat, preliminärt -239000:00 Finns fortfarande några som inte har betalt in årsavgiften, skapar merarbete och kostnader alldeles i onödan Vaktmästaren har startat upp vår pool, öppnades onsdagen 31 maj. Dikesklippning beställd, sker midsommarveckan. På årsstämman vill styrelsen kortfattat redogöra vad som gjorts och vad vi Läs mer…

Information från styrelsemötet – 2023-04-18

Skrapning av vägkanterna är nu klart. Resultatet är varierande inom området. Efter tidigare påpekande ska våra gångstigar och diken åtgärdas. Det avser stigen vid Smultronstället och Björnbärssnåret och diket på Hallontäppan. Nu är det snart dags för hyvling och saltning av våra vägar. Vår vaktmästare kommer att göra en besiktning Läs mer…