• Dikesgrävning kommer att påbörjas på Rönnbärsbacken. 
  • Del av styrelsen och Anders har nu tillsammans med representant från Gustavsborgs säteri åkt runt på vårt område för att få en uppfattning om gallring av träd är nödvändigt. Behov finns att gallra ut stora träd. Representanten bedömde att gallringen genererar ett överskott efter att kostnaderna är betalda. Representanten informerade också om att man kan få bidrag från Skogsstyrelsen för att avverka sly. Bidraget kan uppgå till 60% av kostnaden. Föreningen kan då ingå avtal med Gustavsborgs säteri om detta och bestämma ett maxtak om vad det får kosta. Med tanke på Anders och Arnes avisering om att dom på sikt ska gå ner i arbetstid verkar detta vara en bra lösning.
  • Vid höststäddagen fick vi gjort en hel del bl.a blev golfbanorna tvättade och impregnerade. Bastuhusen och träningslokalen blev noga rengjorda. Våra fönster på husen blev tvättade. Allt ogräs i sandlådan blev bortplockat.
  • Offert har nu inkommit från Bravida gällande ny rördragning/ny pump i poolhuset. Något som måste åtgärdas. Kostnaden uppgår till 185 000 kr exkl.moms. Ytterligare två offerter har begärts in.
  • På förekommen anledning vill styrelsen påminna om att det är absolut förbjudet att parkera på våra vägar som ansluter till fastigheterna. Räddningstjänst, sopbil med flera måste ha fri väg att komma fram.

Styrelsen Skäralids Samfällighetsförening

Kategorier: Infoblad