Kallelse till Skäralids Samfällighetsförenings ordinarie årsstämma 2024

Tid: Lördag den 20 juli klockan 13.00 Plats: Ljungagillet Vänligen kom i tid  Medlemsavstämning sker vid ingången  VIKTIGT: I det fall inte samtliga deltagare i en fastighet närvarar skall fullmakt medtagas och uppvisas för att rösträtt skall erhållas.  Viktiga frågor till styrelsen angående ekonomi bör detta inkomma 7 dagar före stämman.  Ett ombud Läs mer…

Information från styrelsemötet 2024-06-03

Föreningen har nu fått beviljat bidrag från Klippans kommun angående förbättring av våra vägar inom området. Styrelsen kommer även att undersöka möjligheten att ansöka om bidrag hos Trafikverket. Grävningsarbetet på Rönnbärsbacken är nu klart. Problemet med vattenavrinning verkar vara åtgärdat. Det är snart tid för dikesklippning inom vårt område. Markstenarna Läs mer…