Tid: Lördag den 20 juli klockan 13.00

Plats: Ljungagillet

Vänligen kom i tid 

Medlemsavstämning sker vid ingången 

VIKTIGT: I det fall inte samtliga deltagare i en fastighet närvarar skall fullmakt medtagas och uppvisas för att rösträtt skall erhållas. 

  • Viktiga frågor till styrelsen angående ekonomi bör detta inkomma 7 dagar före stämman
  • Ett ombud får inte företräda mer än en medlem
  • Det finns inget krav att ombudet själv är medlem eller har rösträtt. Lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter 49§ 2st
  • En förutsättning för rösträtt är att medlemmen har betalt utdebiteringen (medlemsavgiften). Lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter 48 §2
  • Samtliga redovisningshandlingar från styrelsen inför stämman finns tillgängliga motionslokalen under tiden 5 juli 20 juli, klockan 08.00 – 20.00

Dagordning, Balansräkning och Motioner:

Arstamma2024

-Styrelsen

Kategorier: Notiser