Information från styrelsemötet – 2023-04-18

Skrapning av vägkanterna är nu klart. Resultatet är varierande inom området. Efter tidigare påpekande ska våra gångstigar och diken åtgärdas. Det avser stigen vid Smultronstället och Björnbärssnåret och diket på Hallontäppan. Nu är det snart dags för hyvling och saltning av våra vägar. Vår vaktmästare kommer att göra en besiktning Läs mer…