• Skrapning av vägkanterna är nu klart. Resultatet är varierande inom området.
  • Efter tidigare påpekande ska våra gångstigar och diken åtgärdas. Det avser stigen vid Smultronstället och Björnbärssnåret och diket Hallontäppan.
  • Nu är det snart dags för hyvling och saltning av våra vägar. Vår vaktmästare kommer att göra en besiktning av vilka vägar som blir aktuella.
  • Styrelsen har nytt varit i kontakt med ordförande i Bäljaneåföreningen angående gallring i diken. Han säger att han ska ta tag i problemet nu.
  • Installationen av den nya pumpen till poolen är nu helt klar. Det kan konstateras att det finns stort behov av att byta rör i poolhuset.
  • Styrelsen beslutade att höja arrendet för ladan till 700 kr per tillfälle för att gälla vid nästa säsong (1/5-30/9-2024).
  • Det har nu blivit klart att Samfällighetsföreningar har rätt till elstöd vilket vi välkomnar. Ansökan om elstöd görs via Skatteverkets etjänst med start den 30 maj 2023.

Styrelsen Skäralids Samfällighetsförening

Kategorier: Infoblad