Information från styrelsemötet – 2022-10-11

Det har uppstått en läcka i dammen som nu är provisoriskt lagad. Arbetet kommer att slutföras när tätningsmaterial är inköpt.  Styrelsen har tidigare aviserat om en höststäddag. Vår vaktmästare har meddelat att det inte finns tillräckligt med arbetsuppgifter för att genomföra denna dag. Föreningens ekonomi är mycket avhängig av kommande Läs mer…