• Det har uppstått en läcka i dammen som nu är provisoriskt lagad. Arbetet kommer att slutföras när tätningsmaterial är inköpt
  • Styrelsen har tidigare aviserat om en höststäddag. Vår vaktmästare har meddelat att det inte finns tillräckligt med arbetsuppgifter för att genomföra denna dag.
  • Föreningens ekonomi är mycket avhängig av kommande elkostnader. Styrelsen arbetar aktivt med denna fråga. Styrelsen har tidigare beslutat om stängning av en bastudag. Ytterligare besparingar kan bli aktuella

Styrelsen Skäralids Samfällighetsförening

Kategorier: Infoblad