• Föreningen har nu fått beviljat bidrag från Klippans kommun angående förbättring av våra vägar inom området. Styrelsen kommer även att undersöka möjligheten att ansöka om bidrag hos Trafikverket.
  • Grävningsarbetet på Rönnbärsbacken är nu klart. Problemet med vattenavrinning verkar vara åtgärdat.
  • Det är snart tid för dikesklippning inom vårt område.
  • Markstenarna inom poolområdet är nu tvättade med ett bra resultat.
  • Bredband är nu inkopplat på kontoret.

Styrelsen Skäralids Samfällighetsförening

Kategorier: Infoblad