• Dikesgrävningen på Rönnbärsbacken är nu klar. Det fick bl.a grävas en djup kista som fylldes med makadam. Resultatet ser vi först vid kraftig nederbörd. 
  • Gustavsborgs Säteri har påbörjat märkning av träd som ska fällas. Märkningen kommer att fortsätta inom hela föreningens område. Anders har löpande kontakt med Gustavsborgs Säteri. När trädfällningen kan påbörjas är mycket betingat av väderleken.
  • Samfälligheten har fått förfrågan från Naturcentrum AB om att delta i ett projekt för våtmarks- eller vattevårdsprojekt. För att det ska kunna genomföras måste det absolut finnas ett intresse från markägaren dvs. samfälligheten. För vattenvårdade åtgärder finns det i princip alltid extern finansiering, ofta upp till 100%. Det finns också möjlighet att få årlig skötselersättning. Styrelsen kommer tillsammans med Anders att utreda frågan vidare.
  • Luftvärmepumpar är nu installerade i herr- och dambastun. Pumparna är inställda på 17 grader och det verkar vara tillräckligt. Det är viktigt att alla dörrar är öppna så att värmen kan cirkulera runt i hela byggnaden.
  • Det beslutades att beställa abonnemang för nätanslutning till kontoret.
  • Det beslutades att köpa in ett nytt element till förrådet i herrbastun.
  • Vid nästa utskick av medlemsavgiften kommer påminnelseavgift debiteras med 80 kr samt 12% ränta vid för sen betalning.
  • Om ekonomin tillåter ska vi efter att vi gjort reparationen i poolhuset påbörja förbättringsarbetet på våra vägar. Våra vägar inom området uppgår till c:a 18 km.

Styrelsen vill önska alla medlemmar en riktig God Jul och ett gott Nytt år!

 

Styrelsen Skäralids Samfällighetsförening

Kategorier: Infoblad