Information från styrelsemötet 2024-04-09

Vårt vägunderhåll är nu påbörjat och kommer fortsätta under våren. Samfälligheten kommer att ansöka om bidrag för underhållet hos Klippans kommun och Trafikverket. I dagsläget vet vi inte om vi kommer få något bidrag. Ny förfrågan har inkommit från kommunen att delta i projektet för våtmark- eller vattenvård. Då detta kan Läs mer…