• Tidigare grävning Rönnbärsbacken har nu visat sig inte räcka till. Ytterligare grävningsarbete krävs för att leda bort vattnet. Det har också varit läckage kommunens vattenledningar Rönnbärsbacken. Detta är åtgärdat av kommunen.
  • Samfälligheten har tidigare fått förfrågan om att delta i ett projekt för våtmark- eller vattenvård. Vi har nu fått svar från miljöstrategen i Klippans kommun. Kommunen låter meddela att vårt område är för tillfället inte prioriterat. Om det blir aktuellt så återkommer kommunen.
  • Vi har nu fått in två offerter gällande byte av rör och ny pump i poolhuset. Vi ska invänta ytterligare en offert innan beslut tas.
  • Vi har nu undersökt kostnadsläget för att lägga ny grus på våra vägar. Kostnaden uppgår till c:a 387 000 kr + moms.
  • Det bestämdes att vårstäddagen ska genomföras den 6 april. Se information på anslagstavlan och hemsidan

Styrelsen Skäralids Samfällighetsförening

Kategorier: Infoblad