• Dikesklippning inom vårt område ska vara klart under midsommarveckan.
  • Någon gallring i Bäljaneån har inte påbörjats. Styrelsen kontaktar ordföranden nytt.
  • Ny barngunga är inköpt och monterad lekplatsen.
  • Två nya ytterbelysningar är inköpt och ska sättas upp kontorshuset.
  • Kallelsen till årsstämman är nu utskickad och finns även att ta del av på vår hemsida.
  • För övrigt upptog styrelsemötet mest tid till att sammanställa allt material till årsstämman.
  • Styrelsen vill önska alla en skön midsommarhelg.

Styrelsen Skäralids Samfällighetsförening

Kategorier: Infoblad