• Styrelsen är inte nöjd med återställandet av våra gångstigar och vissa diken efter grävningsarbetet för nya vattenledningar. Berörda kommer att kontaktas för åtgärd.
  • Besiktning avseende vissa diken Rönnbärsbacken och Enebacken har nu gjorts. Dessa ska åtgärdas.
  • Dikesbeskärning kommer att påbörjas inom viss del av vårt område.
  • Gustavsborgs säteri har nu varit och flisat vid två tillfällen
  • Samfälligheten har fått mötesinbjudan från vägföreningen. Någon person från styrelsen deltar.
  • Det bestämdes att vårstäddagen ska genomföras den 29 april. Se information anslagstavlan och hemsidan.

 

Styrelsen Skäralids Samfällighetsförening

Kategorier: Infoblad