• Följetongen fortsätter angående gallring vid Bäljaneån. Ingen gallring har skett. nytt ska styrelsen kontakta ordföranden
  • Dikesgrävning Rönnbärsbacken är nödvändigt. Offerter ska tas in.
  • Anders och Arne har meddelat att dom sikt kommer att trappa ner sin arbetstid. Detta kommer inte att ske i närtid.
  • Rör- och pumpbyte (en pump) måste göras i poolhuset. Offerter ska tas in.
  • Poolen kommer att stängas under vecka 36. 
  • Styrelsen kommer att kontakta Gustavsborg Säteri med anledning av att det finns stort behov att gallra ut stora träd.
  • Ladan har varit uthyrd vid nio tillfällen under 2023.
  • Genom vår säkringsändring har vi nu erhållit c:a 14 000 kr från Kraftringen.
  • Årets höst städdag blir lördagen den 23 september. Se separat inbjudan på anslagstavlan och vår hemsida.

Styrelsen Skäralids Samfällighetsförening

Kategorier: Infoblad