• Årets resultat blev ett rejält minusresultat, preliminärt -239000:00
  • Finns fortfarande några som inte har betalt in årsavgiften, skapar merarbete och kostnader alldeles i onödan
  • Vaktmästaren har startat upp vår pool, öppnades onsdagen 31 maj.
  • Dikesklippning beställd, sker midsommarveckan.
  • På årsstämman vill styrelsen kortfattat redogöra vad som gjorts och vad vi kan göra för att hålla de skenande energikostnaderna på så låg nivå som är möjligt.
  • Föreningen är berättigad till elstöd, detta kommer att sökas snarast.
  • Årstämman äger rum lördagen den 15 juli, kl 13:00, plats
    Ljungagillet. Material till stämman kommer att skickas ut i god tid innan stämman och kommer som sedvanligt att finnas i motionslokalen för avhämtning samt på vår hemsida. Kom i god tid.
  • Styrelsen önskar alla en skön sommar.
  • Nästa styrelsemöte tisdagen den 20 juni 2023.

Styrelsen Skäralids Samfällighetsförening

Kategorier: Infoblad