Information från styrelsemötet 2024-04-09

Vårt vägunderhåll är nu påbörjat och kommer fortsätta under våren. Samfälligheten kommer att ansöka om bidrag för underhållet hos Klippans kommun och Trafikverket. I dagsläget vet vi inte om vi kommer få något bidrag. Ny förfrågan har inkommit från kommunen att delta i projektet för våtmark- eller vattenvård. Då detta kan Läs mer…

Infoblad april – 2022

Information från styrelsemötet 2022-04-12 Vägarna inom vårt område kommer att saltas och grusas under april månad.  Ny gräsklippare är inköpt och kommer att levereras inom kort.  Med anledning av planering av inköp av solceller kommer Söderåsens Miljöförbund att besöka oss för att ge oss information om energieffektivisering och solceller.  Som Läs mer…

Infoblad april – 2021

Infoblad april – 2021 Information från styrelsemötet den 20 april 2021. Ny beläggning är nu utlagd och klar på dom värst drabbade vägarna. Golfbanorna är nu iordningställda för spel. Detta gäller också tennisbanan där nätet nu är uppsatt. Nu kan vi bara hoppas på lite värme och mindre blåst. Arbetet Läs mer…