Infoblad april – 2021

Information från styrelsemötet den 20 april 2021.

  • Ny beläggning är nu utlagd och klar dom värst drabbade vägarna.
  • Golfbanorna är nu iordningställda för spel. Detta gäller också tennisbanan där nätet nu är uppsatt. Nu kan vi bara hoppas lite värme och mindre blåst.
  • Arbetet med att iordningställa poolen är nu påbörjat.
  • Föreningens ekonomi är stabil. Detta möjliggör att vi under kalenderår 2021 också kan iordningställa tennisbanan utöver målning av poolen. Preliminär start för renovering av tennisbanan under vecka 36.
  • Styrelsen vill nytt uppmana alla som säljer sin fastighet att lämna uppgift om ny ägare.
  • Vid valborg om vädret tillåter kommer bålet att tändas vid dammen. Se separat inbjudan den allmänna anslagstavlan.

– Styrelsen för Skäralids Samfällighetsförening.

Kategorier: Infoblad