Information från styrelsemötet 2022-04-12
    • Vägarna inom vårt område kommer att saltas och grusas under april månad
    • Ny gräsklippare är inköpt och kommer att levereras inom kort

    • Med anledning av planering av inköp av solceller kommer Söderåsens Miljöförbund att besöka oss för att ge oss information om energieffektivisering och solceller

    • Som tidigare har beslutats ska renovering av tennisbanan påbörjas snarast. Styrelsen kommer att begära in en uppdaterad offert från utföraren

    • Vår vaktmästare har meddelat att inköp av plastmuggar inte längre är möjligt. Detta har samband med samhällets miljösatsning. Bastubesökare får nu ta med sig egna muggar eller plastflaska

– Styrelsen för Skäralids Samfällighetsförening.

Kategorier: Infoblad