• Styrelsen beslutade att översyn av samtliga diken inom området ska genomföras under våren.
  • vissa vägsträckor Rönnbärsbacken och Enebacken måste vägens slitlager förnyas. Detta beror mycket felaktiga eller saknade diken vilket innebär att det står ständigt vatten dessa vägar.
  • Det har uppmärksammats att medlemmar parkerar sin bil vid anslagstavlan eller dess närhet uppe vid anläggningen. Detta är inte tillåtet. Skylt Parkering förbjudetkommer att sättas upp.
  • Ny cirkulationspump till poolen kommer att installeras
  • Bron över dammen måste åtgärdas grund av halkrisk
  • Styrelsen har under en längre tid försökt hitta elbesparande åtgärder. En av dessa är att vi nu byter till ett säkringsabonnemang vilket är mer ekonomiskt för föreningen. Tidigare har vi haft ett effektabonnemang. Vi sänker även amper styrkan till 100 mot tidigare 300. En eloge till Tony Stark som har gjort ett stort arbete med vägledning och eget arbete i samband med föreningens elöversyn.
  • Nytt arrende avtal är tecknat med vår arrendator och är nu förlängt 5 år framåt.

 

Styrelsen Skäralids Samfällighetsförening

Kategorier: Infoblad