För att minska beståndet utav svartfågel, dvs kråka, kaja, skata samt duva kommer viss avskjutning att ske under vinterhalvåret. 

Kommunjägare har fått uppdraget att utföra detta. 

-Styrelsen 

Kategorier: Notiser