Infoblad december – 2019

Information från styrelsemötet den december 2019.

  • Bjärekraft kommer att betala ut en ersättning om c:a 41 000 kr för markintrång i samband med grävning inom området.
  • Föreningens ekonomi ser stabil ut enligt balansräkning per den 30 november. Stora kommande kostnader är byte av tak på dam- och herrbastun. Arbetet kommer att påbörjas under januari 2020.
  • Det har gjorts justeringar av en del brunnslock inom området, grövre grus jämfört med tidigare har inköpts för reparation av vägar, samt att en ny postlådeställning har byggts på Blåbärsbacken.
  • Med anledning av föreningens ansökan om bidrag för uppförande av samlingslokal har svar inkommit från Europaparlamentets kontor i Sverige. Parlamentet låter meddela att dom inte disponerar över medel som används till sådana ändamål.
  • Styrelsen vill önska alla medlemmar en riktig God Jul och ett Gott Nytt år.

– Styrelsen för Skäralids Samfällighetsförening.

Kategorier: Infoblad