Stämmoprotokollet från Samfällighetsförenings ordinarie årsstämma 2020 finns nu att hitta på hemsidan under menyn Stämmoprotokoll.

Kategorier: Notiser