Motionslokalen är öppen från och med 2021-05-22!

Med hänsyn till olycksfallsrisken får barn under 15 år endast vistas i motionslokalen tillsammans med målsman!

– Vänligen Styrelsen, Skäralids samfällighet

Kategorier: Notiser