FASAB Mark kommer på uppdrag av Klippans Kommun att bygga ut vatten och avlopp i området runt Ibsberga och Ljung.

Arbetet kommer att påbörjas i vecka 14 och pågå fram till hösten 2022. Grävarbetena kommer att göras en bra bit utanför de berörda fastighetsägarnas tomter, så dessa kommer inte att påverkas.

Dock kommer man att gräva på stigen i hörnet av Björnbärssnåret varvid man är tvungen att spärra av en del av gångstigen. Tydliga markeringar kommer att sättas upp där.

Kategorier: Notiser