Kallelse till samfällighetens ordinarie årsstämma.

Tid: Lördagen den 21 juli 2018 klickan 13:00
Plats: Ljungagillet. Vänligen kom i tid, medlemsavstämning sker vid ingången

 

VIKTIGT!
I de fall inte samtliga deltagare i en fastighet närvarar skallfullmakt medtagas och uppvisas för att rösträtt skall erhållas. 

Ett ombud får inte företräda mer än en medlem.

Det finnas inget krav på att ombudet själv är medlem eller har rösträtt. Lagen (1973:1150) om förvaltningen av samfälligheter 49§ 2 st.

En förutsättning för rösträtt är att medlemmen har betalt utdebiteringen (medlemsavgiften).

Lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter 48§ 2 st.

Samtliga redovisningshandlingar från styrelsen inför stämman finns tillgängliga i motionslokalen under tiden 7 – 21/7 2018 mellan kl. 08:00-19:00.

Redovisningen finns även på föreningens hemsida.

[dg columns=”5″ ids=”513,515,516,517,518″]

 

Dagordning:

Dagordning

Årstämmans tre motioner:

Motioner

 

Verksamhetsberättelse:

Verksamhetsberättelse