Kallelse till samfällighetens ordinarie årsstämma.

Tid: Lördagen den 20 juli 2019 klickan 13:00
Plats: Ljungagillet. Vänligen kom i tid, medlemsavstämning sker vid ingången

VIKTIGT!
I de fall inte samtliga deltagare i en fastighet närvarar skallfullmakt medtagas och uppvisas för att rösträtt skall erhållas. 

Ett ombud får inte företräda mer än en medlem.

Det finnas inget krav på att ombudet själv är medlem eller har rösträtt. Lagen (1973:1150) om förvaltningen av samfälligheter 49§ 2 st.

En förutsättning för rösträtt är att medlemmen har betalt utdebiteringen (medlemsavgiften).

Lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter 48§ 2 st.

Samtliga redovisningshandlingar från styrelsen inför stämman finns tillgängliga i motionslokalen under tiden 7 – 20/7 2019 mellan kl. 08:00-19:00.

Redovisningen finns även på föreningens hemsida.

Dagordning, Balansräkning och Motioner hittas nedan:

Årsstämma2019

 

Kategorier: Notiser