Kallelse till årsstämman är nu utskickat.

Tid: Lördag den 17 juli 2021 klockan 13.00

Plats: Ljungagillet 

Vänligen kom i tid!

Medlemsavstämning sker vid ingången

VIKTIGT!!!!
I det fall inte samtliga deltagare i en fastighet närvarar skall fullmakt medtagas och uppvisas för att rösträtt skall erhållas.

Viktiga frågor till styrelsen angående ekonomi bör detta inkomma 7 dagar före stämman.
Ett ombud får inte företräda mer än en medlem.

Det finns inget krav på att ombudet själv är medlem eller har rösträtt. Lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter 498 2st.

En förutsättning för rösträtt är att medlemmen har betalt utdebiteringen (medlemsavgiften). Lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter 48 §2.

Samtliga redovisningshandlingar från styrelsen inför stämman finns tillgängliga i motionslokalen under tiden 1 juli – 17 juli klockan 08.00 – 20.00.

 

-Styrelsen Skäralids samfällighe

Kategorier: Notiser