Parkeringsytan är endast avsedd för parkering i samband med bad och andra aktiviteter inom området. Detta innebär att ytan inte får användas för långtidsparkering. Detta gäller alla slags fordon!

– Styrelsen Skäralids Samfällighetsförening 

Kategorier: Notiser