Det har tyvärr upptäckts att det förstörts saker i området den senaste tiden. Till största delen rör det sig om föreningens egendom vid anläggningen.

Sopkärl har slitits loss och kastats i poolen. En belysningsstolpe vid parkeringen har skadats och är ur funktion. Delar av en stupränna på motionslokalen tycks ha monterats ner och ligger på marken. I motionslokalen har tre fönster lämnats öppna över natt, vilket medfört att elementen gått för fullt mht det höga elpriset. Någon har även ansett det vara ok att göra en fördämning i ån vid Björnbärssnåret, vilket kan leda till att vattenflödet tar nya, fel vägar. Om inte detta upphör genast kommer, förutom polisanmälan, motionslokalen att stängas tills vidare för att öppnas igen så snart vi har en lösning på dess öppethållande. Vi ber därför, för allas vår trivsel, att alla är observanta på liknande händelser i området och tveka inte att höra av er till oss.

Våra telefonnummer/mailadresser finns på vår hemsida.

Styrelsen
Skäralids Samfällighetsförening

Kategorier: Notiser