Nu har det hänt igen

Klippans kommun VA tekniska avdelningen har informerat styrelsen om att pumparna på Ljungs reningsverk har nytt fyllts med trasor och våtservetter. Deras ena pump har bränt grund av detta vilket innebär onödiga och kostsamma stopp

Bara tre saker hör hemma i toaletten 

KISS BAJS TOALETTPAPPER 

Att spola rätt är lätt

Vidare har det kommit till deras kännedom att vissa fastigheter inte har synliga serviceventiler (avstängningsmöjlighet vid vägen). Det kan bero att infarter har breddats eller diken har täppts igen. Detta kan förödande konsekvenser vid en vattenläcka fastigheten

-Styrelsen Skäralids Samfällighetsförening

Kategorier: Notiser