Kallelse till årsstämman är nu utskickat.

Tid: Lördag den 16 juli 2022 klockan 13.00

Plats: Ljungagillet 

Vänligen kom i tid!

Medlemsavstämning sker vid ingången 

VIKTIGT !!!

I det fall inte samtliga deltagare i en fastighet närvarar skall fullmakt medtagas och uppvisas för att rösträtt skali erhållas. Viktiga frågor till styrelsen angående ekonomi bör detta inkomma 7 dagar före stämman.

Ett ombud får inte företräda mer än en medlem. Det finns inget krav på att ombudet själv är medlem eller har rösträtt. Lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter 498 2st.

En förutsättning för rösträtt är att medlemmen har betalt utdebiteringen (medlemsaviften). Lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter 48 $2.

Samtliga redovisningshandlingar från styrelsen inför stämman finns tillgängliga i motionslokalen under tiden 1 Juli-17 juli klockan 08,00 – 20,00.

Dagordning, Balansräkning och Motioner hittas nedan:

Årstämma2022

-Styrelsen

Kategorier: Notiser