Infoblad augusti – 2018

Information från styrelsemötet den 21 augusti 2018.

Ekonomin följer vår budgetprognos för 2018-19.

Poolen stängdes den 20 augusti, detta på grund utav att nödvändiga kemikalier för att kunna hålla igång poolen tagit slut.

Takbytet på kontoret börjar nu bli aktuellt, så om någon har kontakt med eller känner någon duktig och seriös byggare, så tipsa gärna någon i styrelsen, så tar vi kontakt med vederbörande för att få en offert på takbytet. Deadline är den 15 september för att kunna hinna få detta gjort i år.

Styrelsen har beslutat att alla anonyma skrivelsen och förfrågningar till föreningen kommer att kastas utan svar eller åtgärd.

Arbetsdagar, lördagen den 6 oktober samt lördagen den 20 oktober. Detta efter önskemål från föreningens medlemmar på årsstämman. Samling kl 09:00, plats kontoret vid bägge tillfällena. Enkel förtäring bjuder föreningen de medverkande på efter arbetet.

Vi hoppas på fina höstdagar och stor uppslutning från våra medlemmar.

Nästa styrelsemöte 9/10 2018

Styrelsen

Kategorier: Infoblad