Infoblad augusti – 2020

Information från styrelsemötet den 18 augusti 2020.

    • Styrelsen kan informera om att det finns två obetalda medlemsavgifter. Styrelsen kommer nu att kontakta kronofogdemyndigheten för vidare indrivning. Det finns nu fonderat 100 000 kr till föreningens konto reparationsfond bank. Totalsumman uppgår därefter till 380 000 kr.
    • Fibret är nu inkopplat kontoret. Styrelsen ska sedan ta ställning till vilken operatör som ska väljas.
    • Styrelsen har sedan en tid tillbaka diskuterat en förändring av poolområdet. Detta grund av att alla stenplattorna innanför staketet måste läggas om. Poolen måste också till nästa säsong blästras och målas. Styrelsen kommer att lägga ut ett förslag vår hemsida att medlemmarna kan komma med synpunkter.
    • Poolen kommer att hålla öppet till ungefär den 30 augusti
    • Styrelsen beslutade om fortsatt stängning av bastun.

– Styrelsen för Skäralids Samfällighetsförening.

Kategorier: Infoblad