Infoblad januari – 2019

Information från styrelsemötet den 15:e januari.

  • Ekonomin visar ett årsresultat på ett mindre underskott om nu inte vintern ställer till för mycket.
  • Styrelsen har för avsikt att ta fram kostnadsförslag på takbyte på våra övriga lokaler.
  • Vägen vid Blåbärsbacken 6, 7 och 8 har under en längre tid varit i behov av en rejäl översyn, detta är nu gjort.
  • För kännedom, så har Lantmäteriet stakat ut och märkt ut en utav de obebyggda tomter, som inte har någon väg, avlopp eller elanslutning. Detta på grund utav att den ligger ute till försäljning.
  • Gulmarkerad promenadslinga går delvis på mark som inte är föreningens och jakt med hund kan förekomma på denna mark.
  • Flisning utav riset som ligger på den tidigare trädgårdsavfalls deponin kommer att ske inom kort.
  • Dambastun har fått två st toalettstolar utbytta mot nya.
  • Nästa styrelsemöte 12/3 2019.
Kategorier: Infoblad