Information från styrelsemötet 2021-06-15
    • Renovering av poolen är nu klar. Arbete pågår nu för att poolen badklar. Poolen kommer att öppna för bad fredag eftermiddag den 18/6 alternativt lördag morgon. Ny dusch med soluppvärmd varmvattenberedare som rymmer 40 liter har monterats. Att tänka är att duschen inte har automatisk vattenavstängning.
    • Renovering av tennisbanan ska påbörjas den 6 september.
    • Dikesklippning kommer att påbörjas längre fram under sommaren.
    • Tiden går, nu är det snart dags för föreningens årsstämma lördagen den 17 juli. Kallelse kommer att sändas ut
    • Styrelsen vill tacka för sig och önska alla medlemmar en härlig sommar.

– Styrelsen för Skäralids Samfällighetsförening.

Kategorier: Infoblad