• Dikena inom vårt område är nu klippta. Resultatet av klippningen varierar. Styrelsen kommer att genomföra en besiktning av arbetet
  • Värme elementen i bastuaggregatet i herrbastun har sedan en tid slutat att fungera till hälften. Detta beror att det har slängts för mycket vatten aggregatet. Nytt element är beställt. Läs vidare om detta anslag i herrbastun
  • Efter grävning för ny vattenledning vid Smultronstället och Björnbärssnåret har mycket sly och träd fällts. Utförarna har meddelat att efter avslutat grävarbete kommer detta att transporteras upp till vår tipp
  • Styrelsen vill informera om att förändringar av något slag som ska utföras föreningens mark, ska ansökas skriftligen, inlämnas och godkännas av styrelsen. Ändringar som gjorts tillbaka i tiden, annan styrelse varit verksam tar nuvarande styrelse inte ansvar för. Styrelsen hänvisar därmed till tidigare styrelsers beslut och riktlinjer.

Styrelsen Skäralids Samfällighetsförening

Kategorier: Infoblad